Yhden illan juttu – 6 tutkimuksiin perustuvaa faktaa

Monet aikuiset harrastavat elämänsä aikana yhden illan juttuja. Osalle yhden yön jutut ovat arkipäivää, toisille taas satunnaista vaihtelua ja joillekin pikemminkin vahinkoja. Toiset suhtautuvat niihin hyväksyttävänä hauskanpitona, mutta myös irtosuhteiden moralisoijia ja tuomitsijoita löytyy.

Yhden illan jutut ovat varsin suosittuja, eikä niiden suosio tunnu laantuvan – päinvastoin. Ovatko seksisuhteet niistä saatavan nopean tyydytyksen arvoisia? Yksioikoista vastausta ei voida antaa, sillä jokainen yhden illan juttu on omanlaisensa.

Sisällysluettelo

1. Miehet ja naiset suhtautuvat eri tavoin yhden illan juttuihin

Miehet ja naiset suhtautuvat yhden illan juttuihin eri tavalla

Yhden illan juttuja on tutkittu melko runsaasti. Tutkimuksista valtaosa on ollut empiirisiä kyselytutkimuksia. Eräässä tutkimuksessa kysyttiin noin 3 300 17–40-vuotiaalta mieheltä ja naiselta heidän suhtautumisestaan yhden illan irtosuhteisiin.

Tutkimukseen vastanneista yli puolet kertoi kokeilleensa yhden illan irtosuhteita vähintään kerran elämänsä aikana. Kun vastaajilta kysyttiin, miltä heistä oli kokemuksen jälkeen tuntunut, vastaukset jakautuivat seuraavalla tavalla:

Osa kyselyyn vastanneista naisista kertoi katuneensa yhden illan seksisuhdetta ja kokevansa sen aiheuttaneen negatiivisia tuntemuksia. He kuvailivat olleensa esimerkiksi ”järkyttyneitä” tai tunteneensa itsensä ”halvaksi”.

2. Irtosuhteilla on yhteys mielenterveysongelmiin

Yhden illan jutuilla on yhteys mielenterveysongelmiin

Jotkut voivat harrastaa yhden illan juttuja ilman syyllisyyttä tai katumusta, mutta kaikille satunnaiset irtosuhteet eivät sovi. Miten on mahdollista, että toiset harrastavat FWB-suhteita kevyesti vailla huolen häivää, kun ne aiheuttavat toisille hyvinkin voimakkaita negatiivisia tuntemuksia?

Kertakäyttökulttuuri ei sovi rakkauteen. Tämän huomaavat erityisesti sellaiset ihmiset, joilla on taipumusta kiintyä toisiin ihmisiin tavanomaista helpommin. Alkoholin vaikutuksen alaisena tunteet saattavat villiintyä, ja huonokin idea voi tuntua hyvältä, vaikka se jälkeenpäin kaduttaisikin.

Ilmiötä on tutkittu paljon, ja yhden yön jutuilla on tutkimuksissa havaittu olevan erilaisia yhteyksiä teini-iän masennukseen ja itsetuhoisuuteen.

Tällaisista ongelmista kärsineet ovat tutkimusten mukaan alttiimpia harrastamaan yhden yön juttuja ja irtosuhteita aikuisiällä. Esiin ovat nousseet myös irtosuhteiden yhteydet seksiriippuvuuteen, mikä voi toisinaan liittyä stressiin, masennukseen tai ahdistuneisuuteen.

3. Geeneillä on yhteys yhden illan juttujen harrastamiseen

female-g6d575ad73_640

Tutkimusten mukaan geeniperimällä voi myös olla yhden illan juttujen kanssa jotain tekemistä, sillä DRD4-nimisen geenin on huomattu vaikuttavan aivojen dopamiinin määrään. Dopamiinitasojen on puolestaan todettu olevan yhteydessä esimerkiksi alkoholismiin, ADHD:n esiintyvyyteen, impulsiivisiin ja toistuviin riskinottoihin, kuten uhkapelaamiseen ja vedonlyöntiin sekä holtittomaan juhlintaan.

Eräässä tutkimuksessa selvitettiin 181 nuoren aikuisen seksuaalikäyttäytymisen historiaa, ja 43 osallistujan huomattiin olevan positiivisia tämän geenin suhteen. Geenin suhteen positiivisilla vastaajilla oli heidän seksuaalikäyttäytymishistoriansa perusteella 50 % suurempi taipumus pettämiseen kuin niillä vastaajilla, joilla ei esiintynyt kyseistä geeniä. 

Geenien perusteella ei voida selittää tai oikeuttaa tietynlaista käyttäytymistä, mutta geeneillä saattaa olla yhteyksiä yksilön riskinottokykyyn- ja muihin taipumuksiin.

4. Yhden yön jutut saavat alkunsa hormoneista

Ihmissuhteiden alkamisessa suurta roolia näyttelee usein aivojen dopamiiniruiske, joka tuottaa hyvää oloa ja nautintoa. Jotkut ihmiset janoavat dopamiinia niin paljon, että he ovat valmiita ottamaan riskejä esimerkiksi salasuhteiden ja pettämisen muodossa. ”Dopamiininarkkareiksi” voi kutsua sellaisia ihmisiä, jotka janoavat riskejä niiden tuoman nautinnon vuoksi.

Niin kutsutut dopamiininarkkarit voivat esimerkiksi varastaa tavaroita teon tuoman jännityksen vuoksi, vaikkei heillä olisi edes käyttöä varastetuille tavaroille. He saattavat myös ajaa turhaan huimaa ylinopeutta tai harrastaa extreme-urheilua tarvitsemansa dopamiiniruiskeen saadakseen. Jännityksen tavoittelu saattaa muodostua ongelmaksi, jos yksilö tarvitsee kerta kerralta suuremman annoksen tyydyttääkseen tarpeensa.

Dopamiinia voidaan siis saada seksin sijaan myös esimerkiksi urheilusta tai muusta nautintoa tuovasta harrastuksesta. Tällä voidaan paikata myös seksitöntä, jo kuihtumassa olevaa suhdetta sen sijaan, että erottaisiin tai päädyttäisiin pettämään kumppania. Dopamiinia voidaan saada myös päihteistä, minkä vuoksi moni dopamiinia janoava ajautuukin käyttämään erilaisia päihteitä ja saattaa tulla niistä riippuvaiseksi.

Niin kutsuttu dopamiininarkkari voi kärsiä vieroitusoireista, mikäli dopamiinin tarve ei täyty. Puutetta voidaan täyttää esimerkiksi salasuhteella, mutta kuten päihteidenkin kohdalla, myös salasuhteesta saatetaan järkisyiden vuoksi haluta eroon, vaikka mieli muuta sanoisikin. Eron aiheuttamaa dopamiinivajetta pyritään toisinaan lievittämään korvaavilla laastarisuhteilla, jotka voivat tuoda hetkellistä helpotusta, mutta eivät poista itse ongelmaa.

5. Yhden yön juttujen harrastajat voi tunnistaa näistä merkeistä

Onko mahdollista tunnistaa sellaiset henkilöt, jotka harrastavat irtosuhteita? Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan hyvin viehättävät henkilöt, kuten hyvin feminiiniset naiset tai hyvin maskuliiniset miehet, ovat taipuvaisempia irtosuhteisiin kuin vakavampiin parisuhteisiin.

Erään tutkimuksen mukaan taas sellaiset naiset, joiden lantio on hyvin leveä, ovat taipuvaisia irtosuhteisiin ja yhden illan juttuihin. Olipa totuus mikä hyvänsä, ei tällaisia ulkonäköseikkoja voida pitää varmoina merkkeinä pettämisestä tai irtosuhteiden harrastamisesta, sillä ilmiöön vaikuttavat enemmän ihmisten yksilölliset tilanteet, arvot, mielipiteet, persoonallisuus ja henkisen hyvinvoinnin tila.

6. Kun naisten standardit nousevat, miesten standardit laskevat

woman-g858d4e33a_640

On havaittu miesten olevan valmiita laskemaan naisstandardejaan, kun he hakevat seksiseuraa. Myös alkoholilla saattaa olla vaikutusta asiaan. Naiset puolestaan pyrkivät valikoimaan mahdollisimman hyvältä näyttäviä miehiä, ja onnistumisia kohdatessaan lähinnä nostavat standardejaan.

Varsinkin iän kasvaessa on ihmisten vaatimuksilla tapana laskea. Se voi johtua osittain saatavuudesta, osittain omasta tarpeesta: mitä vanhempia ikäluokkia tarkastellaan, sen suurempi osa ikäluokasta on jo pariutunut ja poistunut ihmissuhdemarkkinoilta. Näin ollen mahdollisten samanikäisten kumppanien määrä on iän karttuessa vähentynyt, ja satunnaista seuraa voi olla entistä haastavampaa löytää. Varsinkin miehet arvostavat seuraa etsiessään sitä, että seksuaalinen tyydytys on saatavilla nopeasti, ja ovat tilaisuuden tullen valmiita tinkimään standardeistaan.

Yhteenveto

Yhden yön jutut voivat piristää omaa seksielämää ja parisuhdetta, jos olet avoimessa suhteessa. Ne voivat tuoda kaivattua vaihtelua ja mahdollisuuksia omien fantasioiden toteuttamiseen tai paikata parisuhteesta puuttuvia sosiaalisia ja seksuaalisia tarpeita. 

Parhaimmillaan yhden yön jutut voivat vahvistaa parisuhdetta ja tuoda siihen positiivista virettä.

Yhden illan jutut ovat hyvin yleisiä. Yhden yön juttuja haetaan usein seksin puutteeseen, mutta niihin saatetaan päätyä esimerkiksi juhlista tai baari-illan kautta. Nuoremmat ikäluokat ovat vanhempia ikäluokkia vapaamielisempiä nopeiden yhden illan juttujen ja irtoseksin suhteen.

Yhden illan juttujen löytäminen on nykyään helppoa erityisesti Internetin ja sosiaalisen median kautta, mutta panoseuraa voi löytää myös esimerkiksi ravintoloista ja viihteeltä. Ihmisten moraalikäsitys on aikojen saatossa muuttunut paljon aikaisempaa vapaammaksi, eikä yhden yön juttuja tai salasuhteita välttämättä moralisoida ja tuomita samalla tavalla kuin aiemmin.