Hyvä Tinder-profiili: Parhaat Tinder-biot mätsien keräämiseen

Vaikka Tinderissä on paljon käyttäjiä, on siellä matchien saaminen jatkuvasti suuremman työn takana, sillä käyttäjät kilpailevat kiivaasti omilla profiileillaan muiden huomiosta.

Tinder bio, joka ennen oli hyvä ja erottuva voi jo nyt helposti hukkua muiden profiilien sekaan. Tästä syystä onkin yhä tärkeämpää panostaa tekstiin ja luoda hyvä Tinder-bio ja profiiliteksti.

Mikä on Tinder profiiliteksti eli bio?

Tinderissä on monta eri tapaa antaa toiselle tietoa itsestään, kuten kuvat ja erilaiset yksityiskohdat, sekä monivalintatiedot. Myös itse profiiliteksti näyttelee varsin suurta roolia kiinnostuksen herättämisessä.

Tinderin profiiliteksti on lyhykäisyydessään ilmaistuna teksti, johon kerrot tarpeellisimmat, mielenkiintoisimmat ja sinua kuvaavimmat seikat omia sanojasi käyttäen.

Profiilitekstin laatimiseen kannattaa käyttää muutama hetki aikaa ja miettiä miksi muiden pitäisi kiinnostua juuri sinusta.

Kun olet jakanut joitain tietoja itsestäsi profiiliisi, ei sitä niin helposti ohiteta, verrattuna esimerkiksi tekstin osalta täysin tyhjään profiiliin.

Toisaalta teksti kannattaa pitää myös sopivan lyhyehkönä. Liian pitkää tekstiä ei nimittäin kauhean moni jaksa lukea.

Lue myös: Tinder kokemuksia maan ja taivaan väliltä

Millainen on hyvä Tinder-profiili? 3 tärkeintä seikkaa

Tinder-profiilin on syytä olla mielenkiintoa herättävä siten, että se kertoo kaiken olennaisen ja samalla karsii pois kaikki sellaiset ihmiset, jotka eivät ole kiinnostuneita sinusta.

Tällä tavalla on helpompaa saada matcheja ja tutustua sellaisiin ihmisiin, joiden kanssa sinun on mahdollista tulevaisuudessa jatkaa yhteistä taivalta tavalla tai toisella.

1. Herättää mielenkiinnon

Tinder-profiilin on syytä olla mielenkiintoa herättävä, jottei se huku muiden käyttäjien profiilien sekaan. Olemassa olevien Tinder-profiilien määrä hukuttaa helposti monet profiilit pimentoo.

Mitä paremmin profiilisi erottuu muiden joukosta, sitä todennäköisemmin saat matcheja.

Profiiliin kannattaa saada mukaan esimerkiksi kuvia jostain harvinaisemmasta extreme-harrastuksesta ja profiilissa kannattaa kertoa itsestäi tavalla, joka saa toisen haluamaan kuulla lisää.

Tinder-profiilista onkin syytä kirjoittaa sellainen, jonka avulla saat herätettyä mielenkiintoa juuri sellaisissa ihmisissä, joista olet kiinnostunut. Siis vähän kuin kohdennettua markkinointia, eli sen oikean etsimistä oikeilla sanoilla ja yksityiskohdilla.

2. Kertoo (lähes) kaiken olennaisen

Tinder-profiilin on syytä kertoa kaikki tarvittavat perustiedot sinusta, sekä miksi sinusta kannattaisi kiinnostua. Kaikki sellainen relevantti tieto, jonka mukaan toinen saa sinusta hyvän käsityksen, on syytä laittaa profiiliin.

Tekstissä kannattaa kertoa itsesi lisäksi myös omista kiinnostuksen kohteistasi, sekä mahdollisista tulevaisuuden haaveistasi.

Näin mahdolliset yhteiset kiinnostuksen kohteet tulevat esille jo varhaisessa vaiheessa, luoden mahdollista pohjaa yhteiselle tulevaisuudelle.

3. Karsii ihmiset, joista et ole kiinnostunut

Vaikka tykkäysten ja matchien suuren määrän luulisi olevan hyvästä, ei se kerro kuin pintapuoleisesti muiden ihmisten kiinnostuksesta. Tästä kaikesta olisi toivottavaa saada poimittua ne potentiaalisimmat ehdokkaat, jotta se “oikea” löytyisi helpommin.

Suuri määrä kiinnostuneita ei siis automaattisesti takaa sopivan kumppanin löytymistä, vaan siitä voi olla jopa haittaa, jos esimerkiksi sinusta kiinnostutaan vain kuviesi tai esimerkiksi ammattisi tai omaisuutesi vuoksi. Onkin syytä yrittää pitää vain sellaiset ihmiset mukana, joista olet itse todella kiinnostunut.

Muutoin saatat nimittäin hukata paljon aikaa, vaivaa ja resursseja ollaksesi tekemisissä ihmisten kanssa, joista et todellisuudessa olekaan kiinnostunut.

Sama kääntyy myös toisinpäin. Kannattaa pyrkiä karsimaan sellaiset ihmiset, jotka eivät todellisuudessa ole kunnolla kiinnostuneita sinusta.

Näin pääset todennäköisemmin yhteyteen juuri sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa on mahdollista edetä pidemmälle.

Parhaat Tinder bio-ideat ja profiilitekstit

Millaisella Tinder biolla mätsejä saa sitten parhaiten haaviin? Kuinka kiinnostuksen voi herättää vastakkaisessa sukupuolessa pelkästään kuvien ja tekstin voimalla?Esittelemme seuraavaksi joitain parhaita Tinder bio-ideoita miehille ja naisille sekä vinkkejä Tinder-profiilitekstin kirjoittamiseen.

Miesten Tinder-profiilit

Hauska Tinder-profiiliteksti saa naiset hyvälle tuulelle ja pysähtymään kohdallasi

Miesten on nykyään yhä vaikeampaa tehdä vaikutusta vastakkaiseen sukupuoleen, sillä kilpailua on paljon ja naiset nostavat standardejaan jatkuvasti.

Miesten onkin jatkuvasti pyrittävä parantamaan omia mahdollisuuksiaan naisten huomion kiinnittämiseksi. Tästä syystä enää perinteinen, karsittu ja mitäänsanomaton profiili ei tee muihin vaikutusta.

Miesten kannattaa pitää profiilinsa selkeänä ja kertoa millainen itse on, ja tehdä se mahdollisimman rehellisesti, mutta kuitenkin positiivisen vireen kera. Oman itsensä kehuskelu ei ole pahasta, mutta se kannattaa pitää nöyrän puoleisena, jotta et vaikuta ylimieliseltä ja itsekehuissa kylpevältä.

Kuviin kannattaa panostaa, ottamalla sellaisia kuvia, joissa kasvosi näkyvät kokonaan. Näin muiden on mahdollista saada hyvä käsitys ulkonäöstäsi. Kuvien kannattaa olla ajantasaisia ja edustavia, mutta rehellisiä ja juuri sinusta itsestäsi kertovia.

Harrastusten ja työn parissa otetut kuvat antavat monipuolista ja kiinnostavaa kuvaa sinusta ihmisenä, jopa paremmin, kuin että pelkästään kertoisit näistä asioista esittelytekstissä.

Kuvattomat profiilit usein vain swaipataan vasemmalle juuri sen takia, etteivät ne erotu massasta. Vaikka näissä profiileissa olisikin hyvää tekstiä, ei se useinkaan herätä ihmisissä kiinnostusta, sillä väistämättä haluamme nähdä kasvot profiilin takana.

Kuvien lisäksi pienet yksityiskohdat, jotka kertovat persoonastasi ja ominaisuuksistasi, ovat parhaimpia houkuttelukeinoja, sillä niiden avulla voit esimerkiksi ilmaista pitäväsi koirista tai kissoista, kaupunkielämästä tai matkailusta. Ole siis avoin ja kerro rehellisesti mistä pidät.

Tinder teksti miehelle - mitä siihen kannattaa kirjoittaa?

Lyhyt lista omista suosikkiasioista auttaa karsimaan epäsopivat ihmiset

Kirjoita Tinder-profiiliisi mahdollisimman selkeästi ja tiivistetysti itsestäsi.

Voit lisätä mukaan omia vahvuuksiasi, hyviä puolia itsestäsi, mitä teet työksesi, mitä harrastuksia sinulla on, sekä millaista seuraa olet hakemassa ja mahdollisia tulevaisuuden haaveitasi tai suunnitelmiasi. Mysteerin ylläpitämiseksi ei kuitenkaan kannata paljastaa kaikkea!

Kirjoita suoraan ja avoimesti omasta elämästäsi sekä ennen kaikkea persoonastasi. Rehellisyydellä pärjää hyvin pitkälle juurikin sen ansiosta, että valheella luodut kulissit esimerkiksi vaikkapa suuresta varallisuudesta, extreme-harrastuksista tai huipputyöpaikasta voivat helposti romahtaa.

Pysy positiivisena ja mielekkäänä, sillä liian negatiivisessa mielessä kirjoitettu profiili antaa sinusta huonon kuvan. Tinder profiiliteksti kannattaa kirjoittaa myös tavalla, joka jättää toisella osapuolelle mahdollisuuden kysyä sinusta lisää tutustumismielessä.

Naisten Tinder-profiilit

Positiivinen Tinder-bio saa miehet pyhkäisemään naisen profiilin oikealle

Naiset ovat miehiä vaativampia seuranhaun suhteen, mutta profiililla ja siinä olevilla kuvilla ja tiedoilla on myös suuri merkitys miesten tutustumishalukkuuteen.

Naisetkaan eivät siis voi kirjoittaa ihan mitä tahansa tai jättää profiiliaan tyhjäksi, vaikka heillä olisikin miehiä enemmän valinnanvaraa.

Naisen hyvä Tinder-profiili rakentuu monista eri elementeistä, kuten juurikin tuoreista ja edustavista, sinua hyvin kuvastavista kuvista. Kuvat siis ovat isossa roolissa myös naisten profiilien suhteen. Naisten kannattaa ottaa oman näköisiä, itseään edustavia kuvia, joissa he ovat parhaimmillaan.

Kuvat kertovat muille todella paljon ja sitä kannattaa hyödyntää, jotta löytäisit sellaisia käyttäjiä, joiden arvot, toiveet ja halut vastaavat omiasi.

Profiilin tekstiin kannattaa myös oikeasti kiinnittää huomiota. Sopivan mittainen, tiivistetty ja ajankohtainen teksti on paras vaihtoehto, muutaman sanan tai puolentoista romaanin pituiseen elämäkertaan verrattuna.

Sopivan mittaiseen tekstiin voit sisällyttää esimerkiksi millaista kumppania olet hakemassa, tietoa harrastuksistasi, tulevaisuuden haaveitasi tai muuta vastaavaa.

Tinder-profiilin tekstissä kannattaa olla rehellinen ja kertoa asioista todenmukaisesti, mutta positiivisella vireellä.

Voit esimerkiksi kertoa olevasi innokas koiraharrastaja, mutta kannattaa jättää niistä tarkempi kertominen muuhun tilanteeseen ja yrittää saada profiilista mahdollisimman tasapainoinen.

Toinen osapuoli varmasti haluaa tietää eniten juuri sinusta, eikä esimerkiksi pelkästään lemmikeistäsi.

Tinder biot, joilla et taatusti saa mätsejä

Negativiisella Tinder-biolla ei taatusti saa tykkäyksiä tervejärkisiltä ihmisiltä

Huonoilla Tinder-profiileilla on myös mahdollista karkottaa muita ihmisiä, vaikka muuten olisikin hyvä saalis. Profiiliin on siis syytä panostaa, eikä vain kirjoittaa mitä sattuu. Jopa perustason kiinnostuksen saa karkotettua huonoilla teksteillä.

Negatiiviseen sävyyn kirjoitetut profiilitekstit: saavat muut herkästi swaippaamaan vasemmalle, sillä negatiiviset ajatukset eivät kiinnosta kauhean monia.

Kuvattomat profiilit: ovat auttamatta heikon mielenkiinnon kohteena, sillä niistä ei saa kunnolla käsitystä miltä näytät tai millainen olet.

Tekstittömät profiilit: ovat myös huono idea. Jos laitat vain kuvan, tai pahimmassa tapauksessa et sitäkään, eivät muut vaivaudu ottamaan kontaktia sinuun.

Itseään huonoilla puolilla markkinoivat profiilit: kuten vaikkapa “olen laiska ja sotkuinen” tai “En pidä lapsista/koirista/makaronilaatikosta jne” sisältävät profiilitekstit koetaan myös yleensä negatiivisen sävyisinä, joten vältä sellaisten asioiden kirjoittamista.

Luo Tinder-profiili huolella

Tinder-profiiliin laatimiseen tulee panostaa, sillä se on tapa markkinoida itseäsi muille. Profiilista kannattaa tehdä houkutteleva ja muiden kiinnostusta herättävä.

Naisten on helpompaa saada seuraa kuin miesten, joten varsinkin miesten kannattaa panostaa Tinder-profiiliin.

Kuvattomat ja huonosti kirjoitetut profiilit herättävät paljon vähemmän mielenkiintoa muissa ihmisissä. 

Profiiliteksti kannattaa myös kirjoittaa tavalla, joka herättää kiinnostusta sellaisissa ihmisissä joista olet itse kiinnostunut. Näin saat todennäköisemmin yhteyden juuri sinua kiinnostaviin ihmisiin, etkä hukkaa aikaasi etsimällä treffiseuraa sellaisista ihmisistä, joista et ole kiinnostunut.